Serie WHET   Wideband High Efficiency Transmitters


Transmisores Banda Ancha de TV Dixital

A nova serie de transmisores de Alta Eficiencia - Banda Ancha representa un salto tecnolóxico nos transmisores UHF de alta e media potencia con refrixeración líquida e por aire. A solución Doherty é por primeira vez Banda Ancha, polo que xa non é necesario realizar modificacións ou axustes nos amplificadores ao cambiar de canle.

Alta Potencia

Serie TLWH7800

Transmisores banda ancha con alta eficiencia enerxética refrixerados por líquido

Diseño compacto e configuracións flexibles

Media Potencia

Series TUWH3000 e TUWH4000

Transmisores refrixerados
por aire agora con novo amplificador de 2U

MultiTX. Potencias entre 300 Wrms e 3.6 kWrms

Baixa Potencia

Series TUWH1000 e RUWH1000

Configurable como transmisor ou reemisor banda ancha con alta eficiencia enerxética

Ultra-compactos: ata 115 Wrms en só 1UR